آقای سیدرضاپورطراح وکیل پایه یک دادگستری
گروه حقوقی طرح نو

گروه حقوقی طرح نو شماره ثبت :۲۵۶۲۶۶
(دفتر وکالت سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و همکاران)
تلفن مشاوره :۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ ازخط ثابت استان تهران- بدون کد
دفترمرکزی: تهران-سعادت آباد