گروه حقوقی طرح نو

نحوه تنظیم قرارداد ملک تجاری و قوانین مربوط به آن

/
آشنایی با نحوه تنظیم قرارداد ملک تجاری و قوانین مربوط به آن بدون شک ای…

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

/
در برخی موارد حق مالکیت زمین توسط دولت و شهرداری موجب بوجود …

آئین‏ نامه تعرفه حق ‏الوکاله، حق ‏المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری

/
آئین‏ نامه تعرفه حق ‏الوکاله، حق ‏المشاوره و هزینه سفر وکلای …

تعرفه جدید کارشناسان رسمی دادگستری

/
فصل اول – کلیات ماده 1- دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهارنظر کارشناسی…

تبریک نوروزی

/
تبریک نوروزی