تفاوت خلع ید با تخلیه ید

/
خلع ید، عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیرمنقول مانند خانه، مغ…

وکالت نامه های بلاعزل چندگونه است

/
خانمی مالک یک دستگاه اپارتمان بوده است و به دلیل اعتمادی که به …

نمونه ی قرارداد رحم اجاره ای

/
به نقل از: دفتریار دفترخانه ی ۱۱۳ تهران: این قرارداد مابین…

معامله با مالی که در رهن دیگری است، چه وضعیت حقوقی دارد

/
بر طبق ماده 793 قانون مدنی: «راهن نمی تواند در رهن تصرفی کند که…