دپارتمان امور بانکی و مالی گروه حقوقی طرح نو

وکلای دپارتمان امور بانکی متشکل از وکلای همکار بانکهای

دولتی و خصوصی میباشند که بر اساس تجربیات خود درزمینه

طرح دعاوی علیه بانکها اقدام می نمایند.

از جمله دعاوی بانکی عبارتند از :

ابطال اجراییه صادره توسط بانکها ،الزام بانکها به استرداد وجوه

مازاد دریافتی ، الزام بانکها به فک رهن از رهینه های مازاد و…

وکلای بانکی

۱-آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری ومدیر گروه

حقوقی طرح نو و وکیل بانک صنعت و معدن در حال حاضر و

وکیل بانک پارسیان و شرکت تامین اندیش پارس و بانک کشاورزی

و بانک قوامین در گذشته

۲-خانم مریم جعفرلو وکیل پایه یک دادگستری و وکیل بانک ملت

۳-آقای محمد حسین خاجویی کرمانی وکیل پایه یک دادگستری و

مدیر امور محاکم شرکت تامین اندیش پارس و وکیل بانک پارسیان

۴-آقای محمد زینال زاده حقی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل

بانک اقتصاد نوین

 

درصورت نیاز به موارد زیر میتوانید باوکلای دپارتمان امور بانکی گروه حقوقی طرح نو مشورت نمایید 

وکیل بانکی

وکیل دعاوی بانکی 

وکیل امور بانکی

وکیل ابطال قراردادهای بانکی 

وکیل ابطال مزایده های بانکی 

وکیل بانک 

وکیل قراردادهای بانکی 

جهت مشاوره و وکالت دعاوی بانکی می توانید از طریق لینک زیر

نسبت به خرید بسته مشاوره حقوقی با وکلای گروه حقوقی طرح

نو اقدام نمایید.

بسته مشاوره حقوقی با وکلای گروه حقوقی طرح نو