دپارتمان امور بانکی و مالی گروه حقوقی طرح نو
وکلای دپارتمان امور بانکی متشکل از وکلای همکار بانکهای دولتی و خصوصی میباشند که بر اساس تجربیات خود درزمینه طرح دعاوی علیه بانکها اقدام می نمایند.
از جمله دعاوی بانکی عبارتند از :
ابطال اجراییه صادره توسط بانکها ،الزام بانکها به استرداد وجوه مازاد دریافتی ، الزام بانکها به فک رهن از رهینه های مازاد و…
وکلای بانکی
۱-آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری ومدیر گروه حقوقی طرح نو و وکیل بانک صنعت و معدن در حال حاضر و وکیل بانک پارسیان و شرکت تامین اندیش پارس و بانک کشاورزی و بانک قوامین در گذشته
۲-خانم مریم جعفرلو وکیل پایه یک دادگستری و وکیل بانک ملت
۳-آقای محمد حسین خاجویی کرمانی وکیل پایه یک دادگستری و مدیر امور محاکم شرکت تامین اندیش پارس و وکیل بانک پارسیان
۴-آقای محمد زینال زاده حقی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل بانک اقتصاد نوین
جهت مشاوره و وکالت دعاوی بانکی با تلفنهای ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ و ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ تماس بگیرید .