وکلای گروه حقوقی طرح نو فعال در این دپارتمان در زمینه الزام به تنظیم سند ، الزام به تحویل مبیع (ملک) ، اثبات بیع ، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و، اثبات مالکیت، تایید فسخ مبایعه‌نامه، خلع ید، دستور فروش مال مشاعی، رفع توقیف، ابطال سند رسمی،… فعالیت می کنند.

چنانچه شما در هریک از زمینه های زیر نیاز به وکیل داشته باشید میتوانید با وکلای گروه حقوقی طرح نو تماس بگیرید. ما در گروه حقوقی طرح نو تمام تلاش خود را جهت دستیابی به بهترین نتیجه به عمل می آوریم .

وکیل در خصوص تقاضای حکم تخلیه مغازه

وکیل در خصوص تقاضای حکم  تخلیه آپارتمان

وکیل در خصوص تقاضای دستور تخلیه

وکیل در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی

وکیل در خصوص الزام به تحویل ملک ( مبیع)

وکیل در خصوص تایید فسخ مبایعه نامه

وکیل در خصوص خلع ید ملک مشاع

وکیل در خصوص دستور فروش ملک مشاع

وکیل در خصوص ابطال مبایعه نامه

وکیل در خصوص ابطال سند رسمی انتقال

وکیل در خصوص اثبات بیع

وکیل در خصوص رفع تصرف عدوانی

و سایر دعاوی مرتبط با املاک