درباره جرایم گمرکی

/
یکی از منابع درآمدی هر دولت، اخذ مالیات و حقوق گمرکی می باشد. گمرکات به…

شرایط مبلغ رهن و ودیعه

/
ماهیت مبلغ رهن ملک، ودیعه برای ملک … شخصی که ملک ی را اجاره…

داشتن فرزند خوانده چه شرایطی دارد؟؟؟

/
فرزنداني که در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در مع…

تجاوز به ملک شخصی دیگران چه مجازاتی دارد؟؟؟

/
بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است…

طریقه نوشتن دادخواست...

/
دادخواست به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده…

قانون حکمی درباره ترتیبات تنظیم و صدور اعتبارنامه ندارد

/
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات: قانون اساسی حکمی درباره ترتیبات تنظیم و …

قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل

/
قانون اصلاح قانون بیمه عمر و حوادث پرسنل نیروهای مسلح، وزارت د…