مرورزمان در مجازاتها

آیا میدانید مرور زمان در اجرای احکام قطعی کیفری پس از چند سال است ؟‌

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.