خدمات ادارات ثبت اسناد و املاک چیست؟

بر خلاف آنچه تصور می‌شود خدمات  و وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک منحصر به صدور سند مالکیت نمی باشد بلکه خدمات ادارات ثبت اسناد و املاک بسیار گسترده تر از آن چیزی است که تصور می گردد جهت آشنایی شما لیست خدمات ادارات ثبت اسناد و املاک در زیرمی آید بدیهی است قسمتی از خدمات مربوط به امور مراجعین بوده و قسمت دیگر آن ها خدماتی است که در راستای وظایف ذاتی سازمان ثبت اسناد و املاک به نهادها و سازمانهای دیگر دولتی ارائه می گردد
لیست خدمات ادارات ثبت اسناد و املاک
ابطال المثنی سند مالکیت
ابطال سند معارض
ابلاغ احکام انفصال موقت سردفتران و دفتریاران از خدمت برساس رای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران ودفتریاران
ابلاغ احکام انفصال موقت سردفتران ودفتریاران از خدمت
ابلاغ اشتغال مجدد سردفتر در اجرای دستور موقت موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
ابلاغ اشتغال مجدد سردفتران در راستای انفصال موقت سردفتران و دفتریاران براساس رای دادگاه بدوی و تجدید نظر انتظامی سردفتران ودفتریاران
ابلاغ اشتغال مجدد سردفتران و دفتریاران در اجرای ماده ۱۳ قانون دفاتر
ابلاغ اعضای هیات کانون سردفتران و دفتریاران
ابلاغ انتصاب اعضا هیات مدیره کانون سردفتران اسناد و دفتریاران
ابلاغ انتصاب سردفتری (اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق ) و دفتریاری
ابلاغ انفصال موقت سردفتران و دفتریاران از خدمت در اجرای دستور موقت موضوع ماده ۳۵ قانون تشکیلات و آئین دادرسی عدالت اداری
ابلاغ بازنشستگی سردفتران اسناد رسمی و دفتریاران
ابلاغ تنظیم اسناد زندانیان – شناورها و مرخصی تحصیلی سردفتران و دفتریاران
ابلاغ سیاری ،تدریس، انتقال و استعفا سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی ، ازدواج و طلاق و دفتریاران
ابلاغ معذوریت عدم حضور سردفتر اسناد رسمی در دفتر اسناد رسمی
ابلاغ منع اشتغال از شغل سردفتری در اجرای دستور قضائی
اجرای احکام داوری بورس
اجرای اسناد تعهد
اجرای اسناد تنظیمی موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران
اجرای اسناد رهنی و شرطی
اجرای برگ وثیقه انبارهای عمومی
اجرای تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها
اجرای تخلیه مورد اجاره
اجرای تخلیه مورد معامله
اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها
اجرای چک بلامحل
اجرای خسارت وارد شده به شخص ثالث
اجرای دادنامه افراز پلاک ثبتی
اجرای شارژ اپارتمان
اجرای قبوض اقساطی
اجرای قراردادهای بانکی
اجرای مطالبات شرکت فرودگاه های کشور
اجرای مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق تامین خسارت های بدنی
اجرای موضوع ماده ۳ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
اجرای مهریه
اجرای مهریه ازدواج های ثبت شده در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
اجرای وصول آب بهاء
اجرای وصول بهای برق
اصلاح حد ملک ثبت شده به کوچه
اصلاح حد ملک جاری به کوچه
اصلاح حدود آپارتمان ثبت شده ناشی از تغییر وضعیت
اصلاح حدود آپارتمان جاری ناشی از تغییر وضعیت
اصلاح حدود ملک ثبت شده
اصلاح حدود ملک جاری
اصلاح سند آپارتمان ناشی از تغییر وضعیت
اعمال احکام بازداشت مربوط به شرکت ها و موسسات غیر تجاری
اعمال احکام رفع بازداشت مربوط به شرکت ها و موسسات غیر تجاری
اعمال احکام رفع ممنوعیت معامله
اعمال احکام رفع ورشکستگی
اعمال احکام محجوریت
اعمال احکام ممنوعیت معامله
اعمال احکام ورشکستگی
اعمال رفع سایر محدودیت ها در مورد اوراق و اسناد رسمی مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
اعمال سایر محدودیت ها در مورد اوراق و اسناد رسمی مربوط به دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق
اعمال ماده۴۲ در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاران
اعمال محدودیت های شرکت ها و موسسات غیر تجاری
اعمال ممنوع الخروجی
افراز آپارتمان ثبت شده
افراز ملک ثبت شده
بازداشت سرقفلی و منافع ملک ثبت شده
بازداشت سرقفلی و منافع ملک جاری
بازداشت ملک ثبت شده
بازداشت ملک جاری
بازداشت موقت ملک
پاسخ به استعلام و اعلام وضعیت ثبتی املاک ثبت شده
پاسخ به استعلام و اعلام وضعیت ثبتی املاک جاری
پاسخ به استعلام هویتی اشخاص حقوقی
پاسخ به استعلامات مربوط به اسناد رسمی
پاسخ به استعلامات مربوط به شرکت ها و موسسات غیر تجاری
پلمپ دفاتر روزنامه
پلمپ دفاتر کل
تایید اصلاحیه های ثبت اظهارنامه بین المللی اختراع
تایید استرداد اظهارنامه بین المللی اختراع
تایید اقرارنامه های ثبت اظهارنامه بین المللی اختراع
تایید تغییر مرجع جستجوی بین المللی جهت ثبت بین المللی اختراع
تبدیل اسناد مالکیت مشاعی به یک سند( موضوع بند ۳۰۱ مجموع بخشنامه های ثبتی )
تجمیع پلاک ثبتی
تحدید حدود باقیمانده ملک جاری
تحدید حدود در اجرای ماده ۴۵ املاک ثبت شده جهت اصلاح حدود ملکی که در مسیر معابر قرار گرفته باشد
تحدید حدود در اجرای ماده ۴۵ املاک جاری جهت اصلاح حدود ملکی که در مسیر معابر قرار گرفته باشد
تحدید حدود ملک
تحدید حدود ملک بواسطه تغییر وضعیت ناشی از واحد جدید در آپارتمان ثبت شده
تحدید حدود ملک بواسطه تغییر وضعیت ناشی از واحد جدید در آپارتمان جاری
تحدید حدود ملک در اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت ( تشخیص اضافه مساحت املاک پس از معامله )
تصدیق اصالت اسناد تنظیمی
تصدیق اصالت اسناد مالکیت
تعویض اسناد مالکیت دفترچه ای به سند مالکیت کاداستری ( فراخوان )
تعیین حدود باقیمانده ملک ثبت شده
تعیین نام شرکت ها و موسسات غیر تجاری
تفکیک آپارتمان ثبت شده
تفکیک ملک ( عرصه ) ثبت شده به استثنای آپارتمان
تنظیم اسناد رسمی اجاره اموال غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی اجاره اموال منقول
تنظیم اسناد رسمی اسناد متمم رهنی غیر مالی
تنظیم اسناد رسمی اسناد متمم رهنی مالی
تنظیم اسناد رسمی اقاله وسایل نقلیه
تنظیم اسناد رسمی اقاله اموال غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه استعفای وکیل
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه فسخ سند
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه فک رهن
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه اصلاحی
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه عزل وکیل
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه غیر مالی
تنظیم اسناد رسمی اقرارنامه مالی
تنظیم اسناد رسمی بیع قطعی غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی بیع قطعی غیر منقول با حق استرداد
تنظیم اسناد رسمی بیع قطعی منقول – سایر اموال منقول
تنظیم اسناد رسمی بیع قطعی منقول – وسایل نقلیه
تنظیم اسناد رسمی تسهیلات بانکی جعاله
تنظیم اسناد رسمی تسهیلات بانکی رهنی مسکن
تنظیم اسناد رسمی تسهیلات بانکی فروش اقساطی
تنظیم اسناد رسمی تسهیلات بانکی مساقات
تنظیم اسناد رسمی تسهیلات بانکی مشارکت مدنی
تنظیم اسناد رسمی تسهیلات بانکی مضاربه
تنظیم اسناد رسمی تعهد نامه غیر مالی
تنظیم اسناد رسمی تعهد نامه دانشجویی
تنظیم اسناد رسمی تعهد نامه مالی
تنظیم اسناد رسمی تفویض وکالت فروش وسایل نقلیه
تنظیم اسناد رسمی تفویض وکالت
تنظیم اسناد رسمی تقسیم نامه اموال منقول
تنظیم اسناد رسمی تقسیم نامه با صورت مجلس تفکیکی
تنظیم اسناد رسمی تقسیم نامه بدون صورت مجلس تفکیکی
تنظیم اسناد رسمی جعاله غیر بانکی
تنظیم اسناد رسمی ذمه
تنظیم اسناد رسمی رضایت نامه غیر مالی
تنظیم اسناد رسمی رضایت نامه مالی
تنظیم اسناد رسمی رهنی تعویض یا ضم وثیقه
تنظیم اسناد رسمی رهنی غیر بانکی
تنظیم اسناد رسمی رهنی غیر بانکی مزارعه
تنظیم اسناد رسمی رهنی غیر بانکی ملکی
تنظیم اسناد رسمی رهنی غیر بانکی وثیقه و تضمین
تنظیم اسناد رسمی رهنی مساقات غیر بانکی
تنظیم اسناد رسمی سایر تسهیلات بانکی
تنظیم اسناد رسمی سایر اسناد اقاله
تنظیم اسناد رسمی صداق
تنظیم اسناد رسمی صلح اموال منقول – سایر اموال منقول
تنظیم اسناد رسمی صلح اموال غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی صلح اموال غیر منقول با حق استرداد
تنظیم اسناد رسمی صلح اموال منقول – وسایل نقلیه
تنظیم اسناد رسمی صلح انواع مجوز ، فیش ، قبض و پروانه
تنظیم اسناد رسمی صلح حق انتفاع
تنظیم اسناد رسمی صلح حقوق اجرایی
تنظیم اسناد رسمی صلح دعاوی و قرار دادهای غیر مالی
تنظیم اسناد رسمی صلح رفع یا جلوگیری از تنازع
تنظیم اسناد رسمی صلح سایر
تنظیم اسناد رسمی صلح سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
تنظیم اسناد رسمی صلح سهم الشرکه شرکت
تنظیم اسناد رسمی قرارداد پیش فروش ساختمان
تنظیم اسناد رسمی قرارداد خصوصی
تنظیم اسناد رسمی وصیت نامه تملیکی
تنظیم اسناد رسمی وصیت نامه عهدی
تنظیم اسناد رسمی وقف اموال غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش اموال غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش اموال منقول – سایر اموال منقول
تنظیم اسناد رسمی وکالت فروش اموال منقول – وسایل نقلیه
تنظیم اسناد رسمی وکالت کاری اموال غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی وکالت کاری وسایل نقلیه
تنظیم اسناد رسمی وکالت نامه
تنظیم اسناد رسمی هبه غیر منقول
تنظیم اسناد رسمی هبه منقول
تنظیم امور تبعی اسناد رسمی مربوط به اجراییه
تنظیم امور تبعی اسناد رسمی مربوط به استعفای وکیل
تنظیم امور تبعی اسناد رسمی مربوط به تغییر نشانی
تنظیم امور تبعی اسناد رسمی مربوط به عزل وکیل
تنظیم امور تبعی اسناد رسمی مربوط به فسخ سند
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی در مورد آرا اعلامی محاکم قضایی به غیر از آرای بی اعتباری و بطلان سند
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی در مورد اخطار به مالک (اخطاریه)
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی در مورد اعلام انجام تعهد (اعلام انجام تعهد ذکر شده در سند)
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی در مورد تهیه رونوشت از سند (تهیه رونوشت از سند ثبت شده در سامانه)
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی در مورد قید وثیقه بودن مال در قبال طلب بستانکار بابت معامله موخر
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به اعلام بی اعتباری بخشی از سند
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به اعلام بی اعتباری سند (ابطال سند)
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به اعلام لغو بی اعتباری سند
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به تخلیه عین مستاجره
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به ختم پرونده اجرایی
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به درج مفاد بازداشت مازاد مال مورد وثیقه
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به رفع نقص اجراییه
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به سایر ملاحظات دفتر
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به فک رهن
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به قبض اقساطی (قبوض پرداخت اجاره به موجر)
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به قبض سپرده (پرداخت اجاره توسط مستاجر به حساب سازمان ثبت)
تنظیم امور تبعی اسنادرسمی مربوط به گواهی علت عدم انجام معامله
تنظیم سایر اسناد رسمی
تنظیم سایر اسناد وقف
ثبت ابطال اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی
ثبت ادغام شرکت ها و موسات غیرتجاری
ثبت ازدواج دایم
ثبت ازدواج موقت
ثبت اساسنامه مصوب جدید شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی
ثبت افزایش سرمایه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت افزایش سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود ( از طریق افزایش سهم الشرکه )
ثبت افزایش سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود ( از طریق ورود شریک جدید )
ثبت انحلال شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت انحلال شعبه / نمایندگی شرکت خارجی
ثبت انحلال شعبه داخلی شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت بذل مدت ازدواج موقت
ثبت پرداخت سرمایه تعهدی شرکت ها
ثبت تاسیس شرکت با مسئولیت محدود
ثبت تاسیس شرکت تضامنی
ثبت تاسیس شرکت تعاونی
ثبت تاسیس شرکت تعاونی سهامی عام
ثبت تاسیس شرکت سهامی خاص
ثبت تاسیس شرکت سهامی عام
ثبت تاسیس شرکت مختلط سهامی
ثبت تاسیس شرکت مختلط غیرسهامی
ثبت تاسیس شرکت نسبی
ثبت تاسیس شعبه / نمایندگی شرکتهای خارجی
ثبت تاسیس شعبه داخلی شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تاسیس صندوق های سرمایه گذاری
ثبت تاسیس موسسات غیرتجاری
ثبت تبدیل سهام با نام به سهام بی نام شرکت ها
ثبت تبدیل سهام بی نام به سهام با نام شرکت ها
ثبت تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام
ثبت تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص
ثبت ترازنامه مصوب و صورت های مالی شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی
ثبت تغییر در تعداد اعضای هیئت مدیره( اصلاح ماده اساسنامه ) شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر سال مالی( اصلاح ماده اساسنامه ) شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر محل تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر محل شعبه / نمایندگی شرکت خارجی
ثبت تغییر محل( اصلاح ماده اساسنامه ) شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر موضوع فعالیت( اصلاح ماده اساسنامه ) شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر نام شعبه / نمایندگی شرکت خارجی
ثبت تغییر نام( اصلاح ماده اساسنامه ) شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر نماینده شخص حقوقی شریک( شرکت های با مسئولیت محدود )
ثبت تغییر نماینده شخص حقوقی هیئت مدیره شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییر نماینده شخص حقوقی هیئت نظار( شرکت های با مسئولیت محدود )
ثبت تغییر نوع عضویت هیئت مدیره شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر انتخاب / تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر انتخاب مدیر / مدیران تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر انتخاب ناظر/ناظرین تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر انتخاب هیئت نظار( شرکت های با مسئولیت محدود )
ثبت تغییرات مبنی بر تعیین سمت اعضای هیئت مدیره شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر تعیین سمت مدیر/مدیران تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر تعیین وضعیت حق امضا شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر تعیین وضعیت حق امضا شعبه / نمایندگی شرکت خارجی
ثبت تغییرات مبنی بر تعیین یا تغییر نماینده عمده شعبه / نمایندگی شرکت خارجی
ثبت تغییرات مبنی بر تمدید مدت تصدی مدیر/مدیران تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر تمدید مدت تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی بر ختم تصفیه شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تغییرات مبنی برانتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت ها و موسسات غیرتجاری
ثبت تمدید اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی
ثبت تمدید اعتبار اختراع در بعد بین المللی (اقساط سالیانه اختراع)
ثبت تمدید اعتبار اختراع در بعد ملی(اقساط سالیانه اختراع)
ثبت رجوع به زوجیت
ثبت رجوع به مابذل
ثبت طلاق
ثبت فسخ ازدواج
ثبت کاهش اجباری سرمایه شرکت ها
ثبت کاهش اجباری سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود ( از طریق خروج شریک )
ثبت کاهش اجباری سرمایه شرکت های با مسئولیت محدود ( از طریق واگذاری سهم الشرکه )
ثبت کاهش اختیاری سرمایه شرکت ها
ثبت کاهش سرمایه موسسات غیرتجاری
ثبت نقل و انتقال سهم الشرکه شرکت های با مسئولیت محدود
ثبت و صدور آگهی ادغام مالکیت علامت تجاری در بعد ملی
ثبت و صدور آگهی اعراض از اختراع در بعد بین المللی
رسیدگی به پرونده های ثبتی در شورای عالی ثبت حوزه اسناد ( بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت )
رسیدگی به شکایات از دفاتر ازدواج و طلاق (به صورت موردی)
رسیدگی به شکایات از دفاتر اسناد رسمی (به صورت موردی)
رفع اعمال احکام محجوریت
رفع بازداشت سرقفلی و منافع ملک ثبت شده
رفع بازداشت سرقفلی و منافع ملک جاری
رفع بازداشت ملک ثبت شده
رفع بازداشت ملک جاری
رفع بازداشت موقت ملک
رفع محدودیت های شرکت ها و موسسات غیر تجاری
رفع ممنوع الخروجی
صدور آراء هیئت نظارت در اجرای ماده ۲۵ قانون ثبت موضوع رسیدگی به اشتباهات ثبتی
صدور آراء هیئت های قانون تعیین تکلیف در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
صدور اجازه پذیره نویسی شرکت ها
صدور اجراییه احکام داوری بورس
صدور اجراییه اسناد تنظیمی موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران
صدور اجراییه اسناد رهنی و شرطی
صدور اجراییه تخلیه فروشگاهها و غرفه های احداثی در پایانه ها
صدور اجراییه تخلیه مورد اجاره
صدور اجراییه تخلیه مورد معامله
صدور اجراییه تصمیم کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری ها
صدور اجراییه جهت مطالبات شرکت فرودگاه های کشور
صدور اجراییه چک بلامحل
صدور اجراییه خسارت وارد شده به شخص ثالث
صدور اجراییه شارژ آپارتمان
صدور اجراییه قبوض اقساطی
صدور اجراییه قراردادهای بانکی
صدور اجراییه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی
صدور اجراییه مطالبات و پرداخت های خسارت صندوق تامین خسارتهای بدنی
صدور اجراییه موضوع ماده ۳ قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز
صدور اجراییه مهریه
صدور اجراییه مهریه ازدواج های ثبت شده در کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور
صدور اجراییه وصول آب بها
صدور اجراییه وصول بهای برق
صدور اسناد مالکیت اعیانی در اجرای ماده ۱۰۴ مکرر آئین نامه قانون ثبت( اوقاف )
صدور اسناد مالکیت املاک بلاوارث
صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک (درجه یک – درجه دو – درجه سه)
صدور پروانه تخصصی مشاورین خودرو
صدور رای بر مبنای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
صدور رای در اجرای بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی موضوع رسیدگی به اشتباهات ثبتی
صدور رای در دادگاه بدوی انتظامی سردفتران و دفتریاران
صدور سند مالکیت اراضی مستحدث ساحلی و حریم های آن به نام دولت ( جهت املاک ثبت شده )
صدور سند مالکیت اراضی مستحدث ساحلی و حریم های آن به نام دولت ( جهت املاک در جریان ثبت )
صدور سند مالکیت اراضی مستحدث ساحلی و حریم های آن به نام دولت ( جهت املاک مجهول المالک )
صدور سند مالکیت المثنی طبق تبصره ۲ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت (سند مالکیت در ید ثالث باشد و استرداد آن امکان پذیر نباشد )
صدور سند مالکیت المثنی طبق تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت (سند مالکیت مورث در ید یکی از وراث باشد )
صدور سند مالکیت المثنی طبق تبصره ۴ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت( سند مالکیت صادره به نام دولت )
صدور سند مالکیت المثنی طبق تبصره ۵ ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت (سند مالکیت ناخوانا یا از بین رفته )
صدور سند مالکیت المثنی طبق ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت (گم شدن یا از بین رفتن سند مالکیت )
صدور سند مالکیت باقی مانده اراضی ملی شده در اجرای ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها
صدور سند مالکیت به نام دولت در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری
صدور سند مالکیت به نام دولت در اجرای مفاد ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
صدور سند مالکیت تجمیع حدود ( موضوع بند ۳۱۳ مجموع بخشنامه های ثبتی )
صدور سند مالکیت جهت وراث
صدور سند مالکیت در اجرای بند ۳۸۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی در مورد اصلاح اشتباهات ثبتی
صدور سند مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
صدور سند مالکیت در اجرای قانون زمین شهری جهت املاک ثبت شده
صدور سند مالکیت در اجرای قانون زمین شهری جهت املاک جاری
صدور سند مالکیت در اجرای قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
صدور سند مالکیت در اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت ( تشخیص اضافه مساحت املاک پس از معامله )
صدور سند مالکیت در اجرای ماده ۲۱ قانون ثبت جهت املاک جاری
صدور سند مالکیت در اجرای ماده ۲۵ قانون ثبت ( آراء هیئت نظارت در مورد اشتباهات ثبتی )
صدور سند مالکیت در اجرای ماده ۴۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت در مورد اصلاح حدود ملکی که در مسیر معابر و … قرار گرفته باشد
صدور سند مالکیت دولت در اجرای بند ” د ” ماده ۲۶ آیین نامه اموال دولتی
صدور سند مالکیت دولت در اجرای تصمیم کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ۱ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
صدور سند مالکیت دولت در اجرای تصمیم کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار اموال غیر منقول دستگاه های اجرایی موضوع تبصره ۸ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
صدور سند مالکیت دولت در رابطه با تصویب نامه های کمیسیون لوایح موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در رابطه با تغییر بهره بردار، واگذاری و فروش املاک دولت
صدور سند مالکیت شرکت های دولتی موضوع ماده ۴ قانون خدمات کشوری و ماده ۱۱۷ قانون محاسبات عمومی کشور
صدور سند مالکیت قطعات مفروزی ناشی از تغییر وضعیت
صدور سند مالکیت مشاعی در اجرای احکام صادره از سوی مراجع قضایی
صدور سند مالکیت مشاعی جهت آپارتمان تفکیک شده
صدور سند مالکیت مشاعی جهت انتقال اجرایی برای ملک ثبت شده
صدور سند مالکیت مشاعی جهت انتقال اجرایی برای ملک جاری
صدور سند مالکیت مشاعی جهت انتقالات رسمی
صدور سند مالکیت مشاعی جهت ملک تفکیک شده
صدور سند مالکیت مشاعی در اجرای ماده ۱۰۶ آئین نامه قانون ثبت ( تفکیک عرصه یا آپارتمان اسناد صادره از ماده ۱۰۴)
صدور سند مالکیت مفروزی جهت ملک تفکیک شده
صدور سند مالکیت مفروزی در اجرای ماده ۱۰۶ آئین نامه قانون ثبت ( تفکیک عرصه یا آپارتمان اسناد صادره از ماده ۱۰۴)
صدور سند مالکیت مفروزی از ملک مشاعی ( افراز)
صدور سند مالکیت مفروزی جهت آپارتمان تفکیک شده
صدور سند مالکیت مفروزی جهت انتقال اجرایی برای ملک ثبت شده
صدور سند مالکیت مفروزی جهت انتقال اجرایی برای ملک جاری
صدور سند مالکیت مفروزی جهت انتقالات رسمی
صدور سند مالکیت مفروزی در اجرای احکام صادره از سوی مراجع قضایی
صدور سند مالکیت موسسات و نهادهای غیر دولتی موضوع ماده ۳ قانون خدمات کشوی ( ماده واحده فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی )
صدور گواهی امضا
صدور گواهی موقت اظهارنامه بین المللی اختراع
صدور متمم پروانه تخصصی مشاورین املاک و خودرو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.