کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب ۹/ ۸/ ۱۳۸۲ هجری شمسی برابر با ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳ میلادی

۶۹۹,۰۰۰ ریال

کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
مصوب 9/ 8/ 1382 هجری شمسی
برابر با 31 اکتبر 2003 میلادی

توضیحات

مقدمه
کشورهاى عضو این کنوانسیون، با ابراز نگرانى از وخامت، مشکلات و تهدیدات ناشى از فساد نسبت به ثبات و امنیت جوامع که به سنت ها و ارزش هاى دموکراسى، ارزش هاى اخلاقى و عدالت لطمه مى ‏زند و توسعه پایدار و حاکمیت قانون را به خطر مى ‏اندازد؛ هم چنین با ابراز نگرانى درخصوص ارتباط بین فساد و سایر اشکال جرائم به‏ ویژه جرائم سازمان یافته و جرائم اقتصادى از جمله پول شویى؛ هم چنین با ابراز نگرانى بیشتر درباره موارد فساد که مقدار زیادى از ذخایر مالى را دربر مى ‏گیرد و سهم اساسى منابع کشورها را تشکیل مى ‏دهد و ثبات سیاسى و توسعه پایدار آن کشورها …