نمونه رأی در خصوص کلاهبرداری ( از طریق چک های متعلق به دیگری )

499,000 ریال

نمونه رأی در خصوص کلاهبرداری ( از طریق چک های متعلق به دیگری )