مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱

۹۹۹,۰۰۰ ریال

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام،
در خصوص «انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی»
مصوب 1370/7/11

توضیحات

‌ماده واحده – اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند و کلیه دادگاه‌هایی که به موجب قانون تشکیل می‌شوند مکلف به پذیرش وکیل می‌باشند.

تبصره ۱ – اصحاب دعوی در دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل دارند …