لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۵/ ۱۲/ ۱۳۳۳ با اصلاحات بعدی به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1,000,000 ریال

لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری
مصوب 5/ 12/ 1333 با اصلاحات بعدی
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه