قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

1,000,000 ریال

قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام