قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب ۱۳۹۴/۶/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394/6/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام

توضیحات

ماده ۱ـ پیشگیری از وقوع جرم عبارت است از پیش‌ بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از میان بردن یا کاهش آن.

ماده ۲ـ در اجرای وظایف مندرج در ماده (۴) این قانون …