قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون شوراهای حل اختلاف
مصوب 1394/9/16 کمیسیون قضایی و حقوقی
مجلس شورای اسلامی

توضیحات

ماده۱ـ  به‌ منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‏شوند، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل…