قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب ۲۴/ ۳/ ۱۳۵۰ به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۹۹۹,۰۰۰ ریال

قانون سازمان دامپزشکی کشور
مصوب 24/ 3/ 1350
به همراه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌ماده ۱ – به منظور تأمین بهداشت دام کشور و فرآورده‌ های مربوط به آن و پیش گیری و مبارزه با بیماری های دامی به موجب این قانون سازمان‌دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تأسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی می‌گردد.
‌سازمان دامپزشکی کشور که در این قانون سازمان نامیده می‌ شود دارای شخصیت حقوقی است و وسیله یک نفر رییس از بین دامپزشکانی که دارای‌درجه دکتری باشند به انتخاب …