قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۶/ ۱۰/ ۱۳۵۲

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی
مصوب 6/ 10/ 1352

توضیحات

‌ماده ۱ – حق تکثیر یا تجدید چاپ و بهره ‌برداری و نشر و پخش هر ترجمه‌ ای با مترجم و یا وارث قانونی او است. مدت استفاده از این حقوق که به‌ وارث منتقل می‌ شود از تاریخ مرگ مترجم سی سال است.
‌حقوق مذکور در این ماده قابل انتقال به غیر است و انتقال گیرنده از نظر استفاده از این حقوق قائم‌ مقام انتقال دهنده برای استفاده از بقیه …