قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب ۲۹/ ۸/ ۱۳۵۱

۶۹۹,۰۰۰ ریال

قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضایی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح
مصوب 29/ 8/ 1351

توضیحات

‌ماده واحده – افسران نیروهای مسلح که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلا‌مصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ می‌ توانند بدون طی کارآموزی به کار وکالت بپردازند و کانون وکلا دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاء‌ خواهد کرد …