تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱/ ۸/ ۱۳۹۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب 1/ 8/ 1392

توضیحات

فصل اول ـ کلیات
ماده ۱ ـ دستمزد کارشناسان پس از گزارش و اظهار نظر کارشناسی در حدود صلاحیت آن ها از طرف اشخاص حقیقی و یا حقوقی طبق مقررات این تعرفه محاسبه و پرداخت می ‌گردد.
تبصره ـ منظور از کانون در این تعرفه، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و منظور از مرکز، مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه می ‌باشد.