تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب ۱۳۸۰/۶/۷ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه راجع به کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن حمایت از زندانیان مصوب 1380/6/7 هیأت وزیران

توضیحات

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۷/۶/۱۳۸۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۱۵ مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۰ وزارت دادگستری و به استناد ماده (۱۷۲) اصلاحی‌قانون مالیاتهای مستقیم – مصوب ۱۳۷۱ – تصویب نمود: ‌کمک‌های…