تصویب نامه در خصوص ارائه خدمات خاص پزشکی قانونی در ایام تعطیل و شب ها مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱ هیأت وزیران

۹۹۹,۰۰۰ ریال

تصویب نامه در خصوص ارائه خدمات خاص پزشکی قانونی در ایام تعطیل و شب ها مصوب 1380/12/1 هیأت وزیران

توضیحات

– سازمان پزشکی قانونی کشور مجاز است برای ارائه خدمات خاص پزشکی قانونی و پاسخ به استعلامات فوری مراجع ذی صلاح قضایی و انتظامی در خصوص معاینه اجساد، مصدومان و مضروبان در ایام تعطیل و شب ها، در مراکز استان ها و شهرستان ها مبادرت به برقراری کشیک و پرداخت…