آیین نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه ۱۳۱۱ وزارت عدلیه

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه متحد الشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق
مصوب مرداد ماه 1311 وزارت عدلیه

توضیحات

برای‌ این که‌ مسئله‌ ثبت‌ عقد ازدواج‌ و طلاق‌ در دفاتر مربوطه‌ متحد الشکل‌ بوده‌ و کلیه‌ دفاتر از روی‌ یک‌ اسلوب‌ عمل‌ ثبت‌ را انجام‌ بدهند دستورات‌ ذیل ‌را مقرر می‌دارد :
۱¬- در هر حوزه‌ ای‌ که‌ از طرف‌ وزارت‌ عدلیه‌ بر طبق‌ ماده‌ اول‌ قانون‌ ازدواج‌ اعلام‌ شده‌ باشد کلیه‌ ازدواج‌ و طلاق‌ هایی‌ که‌ در حوزه‌ مزبور واقع‌ بشود باید در یکی‌ از دفاتر به‌ ثبت‌ برسد ولو این که‌ طرفین‌ ازدواج‌ ساکن‌ آن‌ محل‌ نباشد.