آیین نامه اجرای «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۵۹» مصوب ۳۱/ ۲/ ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرای «لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب 21/ 1/ 1359»
مصوب 31/ 2/ 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

توضیحات

‌مبحث اول – تعریف و واژه‌نامه
‌ماده ۱ – اصطلاحاتی که در این ‌آیین‌ نامه به کار برده می ‌شود از نظر اجرای آن به شرح زیر تعریف می ‌شود:
۱ – کشاورزی – عبارت است از بهره ‌برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی (‌از قبیل زراعت، باغداری، درختکاری مثمر و‌غیر مثمر، ‌جنگل داری، جنگل کاری، دامداری، پرورش طیور و زنبور عسل و آبزیان).