آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

توضیحات

ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه « قانون » به جای عبارت « قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب – ۱۳۷۶ – » ‌به کار می ‌رود.

ماده۲ (اصلاحی ۶/۴/۱۳۸۰)- منظور از«مراجع رسیدگی کننده» در این آیین‌ نامه، کلیه دادگاه های عمومی،…