آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۸۷

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1/ 11/ 1387

توضیحات

بخش اول – کلیات
ماده ۱ – اصطلاحات به کار برده شده در این آئین ‌نامه دارای معانی زیر می‌باشند :
۱¬ – قانون : منظور قانون ثبت اختراعات ، طرح‌ های صنعتی و علائم تجاری است که در تاریخ ۷/۸/۱۳۸۶ طبق اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و اجراء آزمایشی آن به مدت ۵ سال در تاریخ ۳/۱۱/۱۳۸۷ مورد موافقت مجلس قرار گرفته است .
۲¬ – آئین ‌نامه : منظور آئین ‌نامه اجرایی حاضر موضوع ماده ۶۴ قانون می ‌باشد .
¬۳¬ – سازمان : منظور ، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است .