آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب ۳/ ۲/ ۱۳۷۴ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مصوب ۲۵/ ۱۲/ ۱۳۹۵ به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

۶۹۹,۰۰۰ ریال

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/ 2/ 1374 هیأت وزیران با اصلاحات بعدی مصوب 25/ 12/ 1395
به همراه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
و آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور

توضیحات

‌ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات:
۱ – مصلحت وقف: تأمین نظر واقف و منافع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه.
۲ – متصرف: حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم ‌مقام قانونی آنان، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه‌ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا‌ فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
۳ – حقوق مکتسب متصرف: هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه،‌حق نسق زارعانه، حفر