آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۷۸/۲/۱۳ رییس قوه قضاییه

1٬000٬000 ریال

آیین نامه اجرایی امور خودکفایی سازمان زندان ها

و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور

مصوب 13/2/1378 رییس قوه قضاییه

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن