بایگانی ماه: مهر ۱۳۹۹

نحوه تنظیم قرارداد ملک تجاری و قوانین مربوط به آن

لایحه دفاعیه از جانب بانک در قبال دعوی تقاضای ابطال اجراییه و الزام به فک رهن

آشنایی با نحوه تنظیم قرارداد ملک تجاری و قوانین مربوط به آن بدون شک این امکان را به ما می‌ دهد که بتوانیم با آگاهی بیشتری روند مربوط به خرید، اجاره کردن یا اجاره دادن یک مکان را طی کنیم. تنظیم قانونی قرارداد در این زمینه‌ مرحله بسیار مهمی است و نداشتن آگاهی کافی در […]

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها

در برخی موارد حق مالکیت زمین توسط دولت و شهرداری موجب بوجود آمدن دعاوی حقوقی شده به این صورت که بین اشخاص حقیقی و دولت اختلاف نظر بوجود می‌آید. اگر در این دعاوی همواره حق با دولت باشد، نارضایتی‌ های مدنی پیش می‌ آیند و زمینه برای خطرات امنیتی در اجتماع محیا می‌ شود. برای […]