تکالیف مشترک زوجین

حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

تکالیف مشترک زوجین ؛

۱⃣ حسن معاشرت ؛ زن و شوهر
مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند(ماده ۱۱۰۳)

?ضمانت اجرا⬇️

? نسبت به زوجه ؛ ناشزه محسوب میشود و حق نفقه ساقط می شود

? نسبت به زوج ؛ نهایتا زوج حق طلاق پیدا می کند

۲⃣ معاضدت ؛ زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند (ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی)

۳⃣ وفاداری

? حقوق و تکالیف ناشی از ریاست شوهر بر خانواده

? زوجه حق دارد نام خانوادگی شوهر را با موافقت او به کار برد
(ماده ۴۲ ق.ثبت احوال)
? اقامتگاه زن اصولا اقامتگاه شوهر است (ماده ۱۰۰۵ق.م)
? اصولا اختیار تعیین مسکن با شوهر است (ماده ۱۱۱۴)
? امکان منع زن از شغلی که منافی مصالح خانوادگی است
(ماده ۱۱۱۷)
? ولایت قهری نسبت به اطفال از آن پدر است
(ماده ۱۱۸۰و ۱۱۹۹ق.م)
پرداخت نفقه

نفقه ی زن

? کلیات ؛ در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است. به شرط عدم  نشوز

? مفهوم و ماهیت ؛
هرچیزی که بر حسب متعارف مورد احتیاج زن باشد جزو نفقه
است و مرد باید آن را برای زن فراهم کند لذا ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی حصری نیست

? ویژگی ها ؛

⚜ نفقه زن مقدم بر نفقه اقارب است (ماده ۱۲۰۳)
⚜ زوجه بر عکس اقارب علاوه بر آتیه ،نسبت به گذشته نیز حق مطالبه نفقه دارد (۱۲۰۶)
پرداخت نفقه مشروط بر فقر زن یا تمکن مرد نیست (۱۱۲۹)
⚜ یک تکلیف یک جانبه است
در حالی که نفقه اقارب تکلیف متقابل است
⚜ طلب زن بابت نفقه، طلب ممتازه است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.