نمایش 37–48 از 50 نتیجه

قراردادهای داخلی

نمونه قرارداد کار

450٬000 ریال

قراردادهای داخلی

نمونه قرارداد مزارعه

450٬000 ریال

قراردادهای داخلی

نمونه قرارداد مساقات

450٬000 ریال

قراردادهای داخلی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

450٬000 ریال

قراردادهای داخلی

نمونه قرارداد مضاربه

450٬000 ریال

لطفا جهت خرید فایل قوانین، آیین نامه ها ،مصوبات و نیز نمونه دادخواستها و شکواییه ها و قراردادهااز منوی سایت، گزینه بانک اطلاعات حقوقی را انتخاب فرمایید . ضمنا کلیه محصولات بصورت فایل دانلودی میباشند. رد کردن