بایگانی دسته‌ی: مجموعه قوانین

قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

  قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ با اصلاحات بعدی* ۱) نظریه شماره ۳۳۷۱/۷ مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه : با تصویب و اجزاء قانون بخش تعاونی در سال ۱۳۷۰  مقرراتی از این قانون که مغایر با قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۳۵۰ است ، قانون سابق التصویب […]

قانون تجارت به همراه توضیحات هر ماده

  قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ (کمیسیون قوانین عدلیه)* *۱_ به نقل از مجموعه دوره هشتم قانون گذاری صفحات ۲۲۱ الی ۳۳۴ .*با اصلاحات بعدی باب اول_ تجار و معاملات تجاری ‌ماده ۱قانون تجارت _تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.* *۲_الف) به ماده ۱۹ همین قانون و نظامنامه شماره ۲۱۲۴۳/۸۰/۱ […]

قانون مدنی با توضیحات ماده به ماده

قانون مدنی * * از ماده ۱ تا ۹۹۵ در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۰۷ در دوره ششم قانونگذاری بر حسب ماده واحده اجازه اجرا داده شد.از ماده ۹۵۶ تا ۱۲۰۶ سال های ۱۳۱۳ و۱۳۱۴ در دوره نهم قانون گذاری از ماده ۱۲۰۷ تا ۱۳۳۵ در دوره دهم قانون گذاری تصویب شده است . مصوب ۱۸ اردیبهشت ماه […]

قانون آیین دادرسی مدنی همراه با توضیحات ماده به ماده

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۰۱/۱۳۷۹ کتاب اول – در امور مدنی کلیات ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی […]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( قانون اساسی ایران در تاریخ ۱۳۵۸/۹/۱۲ با رای مستقیم مردم تصویب و در روزنامه رسمی شماره ۱۰۱۷۰ مورخ۵۸/۱۱/۱منتشر و در تاریخ ۱۳۶۸/۰۵/۰۶ با همه پرسی و در روزنامه رسمی شماره ۱۲۹۵۷ مورخ ۱۳۶۸/۶/۶/ منتشر شده است.) مصوب ۱۳۵۸ […]