نمونه قرارداداجاره سوله

/
بسمه تعالي قرارداداجاره سوله  توسط آقای سیدرضا پورطراح…

قراردادفروش متناوب وبلندمدت

/
قرارداد فروش متناوب و بلندمدت قرارداد فروش متناوب و بلندمدت توسط آقای…

قرارداد استخدام ساده

/
قرارداد زیر توسط  آقای سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری و مدیر گ…
قرارداد فروش کالا

قرارداد فروش کالا نمونه دوم

/
بنام حضرت دوست قرارداد فروش کالا ماده 1-الف-طرفین قرارداد : این قرار…

نمونه قرارداداجاره یک اتاق از دفتر کار

/
 نمونه قرارداد  اجاره یک اتاق از دفتر کار  &…

نمونه قرارداد اجاره سوله و خط تولید

/
بسمه تعالي   قرارداد اجاره: 1-طرفین قرارداد : این قرارداد در …