بایگانی دسته‌ی: راهنمای دعاوی

بررسی شکایت کیفری چک

بدلیل اهمیت جنبه کیفری چک ابتدا به بررسی شکایت کیفری چک و ابعاد مختلف آن می پردازیم : ۱-ضمانت اجرای کیفری : قانون صدور چک در ماده ۷ خود ضمانت اجرای کیفری صدور چک بلامحل را بدین ترتیب معین کرده است : الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد […]

بررسی چک از ابعاد گوناگون

بسمه تعالی در این مقاله سعی داریم به بررسی چک از ابعاد گوناگون بپردازیم . ابتدا لازم است به تعریف چک از دیدگاه قانون و عرف وانواع چک بپردازیم : ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین تعریف میکند : چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال […]