نمایندگان مجلس با کلیات طرح اصلاح صدور قانون چک موافقت کردند.

شما اینجا هستید:
Go to Top