نرخ دیه در سال ۹۵

نرخ دیه سال ۹۵ برای ماه‌های غیرحرام ۱۹۰میلیون تومان است که به گفته سخنگوی قوه قضاییه این مبلغ با بررسی‌های صورت گرفته و لحاظ کردن نتایج بررسی‌های میدانی و تورم موجود در کشور تعیین شده‌است. به این ترتیب دیه سال ۹۵ نسبت به سال‌ جاری ۳۰میلیون تومان افزایش پیدا کرده‌است.

سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده که در ماه‌های حرام (مانند ذی القعده ،ذی الحجه، محرم، رجب) نیز یک سوم دیه کامل اضافه می شود.

– افزایش مبلغ دیه

دیه کامل از ابتدای سال ۹۴ در ماه‌های غیر حرام از سوی قوه قضاییه ۱۶۵میلیون تومان تعیین شده بود که در ماه‌های حرام نیز یک سوم به آن اضافه می‌شد و مبلغ ۲۲۰ میلیون تومان بود. با اعلام نرخ دیه سال ۹۵ در ماه‌های غیرحرام، مبلغ دیه سال ۹۵ به نسبت امسال ۳۰ میلیون تومان و در ماه‌های حرام نیز ۶۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان افزایش پیدا کرده‌است.

بدین‌ ترتیب مبلغ دیه در ماه‌های حرام سال ۹۵ به میزان ۲۵۳ میلیون و  ۳۳۳هزار تومان خواهدبود که نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۳میلیون تومان افزایش دارد.

– ماه‌های حرام کدام هستند؟

ذی‌القعده، ذی‌الحجه، محرم و رجب مطابق با ماده ۲۹۹مجازات اسلامی ماه‌های حرام هستند. شروع و پایان ماه‌های حرام در سال ۱۳۹۵خورشیدی به این ترتیب است: ۲۱ فروردین تا ۱۸ اردیبهشت (ماه رجب)، ۱۴مرداد تا ۱۲شهریور (ذی‌القعده)، ۱۳شهریور تا ۱۱مهر(ذی‌الحجه) و ۱۲مهر تا ۱۰آبان (محرم).

رانندگان وسایل نقلیه باید درنظر داشته باشند که در این ایام یک سوم به مبلغ دیه افزوده می‌شود و مبلغ دیه  ۲۵۳ میلیون و ۳۳۳ هزار تومان محاسبه خواهدشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.