دعوی مهریه از طرف زوجه – دفاع در قبال مهریه از طرف زوج

برای مطالبه مهریه زوجه چه اقدامی میتواند انجام دهد؟
اولا سعی کنید زندگی مشترک خودرا حفظ کنید واصلتان حفظ زندگی مشترکتان باشد اما اگر تصمیمتان برای اقدام برای مهریه قطعی است:۱-اگر زوج دارای اموال ارزنده میباشد وآدرس وی در عقدنامه تغییر کرده است از اجرای ثبت اقدام کنید .زیرا اجراییه دراقدام ازطریق اجرا به زوج ابلاغ و زوج اموال را منتقل خواهد کرد.۲-دراقدام ازطریق اجرای ثبت زوجه هزینه ای پرداخت نمیکند و هرزمان منصرف شود هزینه ای نخواهد داشت.۳-اگر زوج اموالی ندارد یا نشانی وی درعقدنامه تغییر نکرده است ازطریق دفاتر خدمات قضایی ودادگاه خانواده اقدام کنید و مطالبه مهریه کنید. توجه کنید که ۳.۵ درصد ارزش مهریه هزینه دادرسی شما خواهدبود که نهایتا ازطرف مقابل دریافت خواهیدکرد.۴-تقاضای تامین خواسته و ابتدا اجرا سپس ابلاغ راهمزمان بامطالبه مهریه مطرح نمایید.۵-در مرحله تامین خواسته اموال را معرفی وتوقیف نمایید.۶-توجه کنید که برای ممنوع الخروجی ازطریق دادگاه باید حداقل شش ماه تا یکسال صبر کنید و برای ممنوع الخروجی ازطریق اجرای ثبت یک تا دوهفته باید صبرکنید۷- فقط تا ۱۱۰ سکه امکان جلب وزندانی زوج وآنهم فقط دراقدام ازطر۷یق دادگاه وجوددارد .مشروط براینکه اعسارزوج پذیرفته نشود.۸-بدانید که در هرحال مهریه حق شماست . گروه حقوقی طرح نو WWW.VAKILT.COM

آیا می دانید در خصوص دعوی مهریه ازطرف زوجه زوج چه اقدامی میتواند انجام دهد ؟اولا سعی کنید زندگی مشترک خودرا حفظ کنید واصلتان حفظ زندگی مشترکتان باشد اما اگر تصمیم همسرتان برای برای مطالبه مهریه قطعی است:۱ -واقعیت اینست که چنانچه مهریه عندالمطالبه باشد و پرداخت نشده باشد تقریبا زوج هیچ دفاعی نمی تواند انجام دهد و بنابراین چنانچه وکیل اختیار نماید وکیل نیز نمی تواند هیچ دفاعی از اوبنماید .پس اگر تمایل به هزینه اضافی ندارید در دعوای مهریه که ازجانب همسر شما مطرح میشود وکیل نگیرید .۲- از امضای برگه احضاریه درخصوص مهریه خودداری نمایید و در جلسه رسیدگی حاضر نشوید . ۳-پس از ابلاغ دادنامه که سعی کنید آن نیز به امضای شما نرسد تقاضای واخواهی و اعسار از هزینه دادرسی مرحله واخواهی نمایید .۴-در جلسه اعساراز هزینه دادرسی مرحله واخواهی شرکت کنید .اگر رای به نفع شما صادر نشد از ان تجدیدنظرخواهی کنید .۵-پس از تعیین تکلیف اعساراز هزینه دادرسی وقطعیت آن از رای مهریه تجدیدنظرخواهی کنید واعساراز هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر را ارائه وهمان مراحل راتکرار کنید.۶-قطعیت حکم مهریه باروال فوق حداقل یکسال طول خواهد کشید وممکنست تا دوسال هم طول بکشد.۷-منتظر ابلاغ اجراییه مهریه باشید وظرف مدت سی روز ازتاریخ ابلاغ اجراییه دادخواست اعسار خود رابدهید . ۸-بدانیدکه مهریه دین شما به طرف مقابل است وبایدپرداخت شود.
نگارش از : سیدرضا پورطراح وکیل پایه یک دادگستری
در صورت هر گونه ابهام یا سوال یا نیاز به مشاره با وکیل پایه یک دادگستری با تلفن مشاوره ۹۰۹۲۳۰۱۰۰۵ ویژه استان تهران و ۹۰۹۹۰۷۰۶۹۶ سراسری جهت مشاوره با وکلای گروه حقوقی طرح نو از خط ثابت بدون کد تماس بگیرید گروه حقوقی طرح نو WWW.VAKILT.COM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.