دانستنی های نظام قضایی اتریش

در نظام قضایی اتریش، ۳ سطح مختلف از دادگاه‌ها وجود دارد که عبارتند از : دادگاه بخش، استان و دیوان عالی کشور. دادگاه بخش به دعاوی مختصر و سبک، دزدی‌های کوچک، آسیب‌دیدگی‌های کم، توهین و…. رسیدگی می‌کند. به مسائل حساس‌ترهمانند خیانت سیاسی، اختلاس‌های سنگین و در واقع بیشتر دعاوی جنایی، دادگاه استان رسیدگی می‌کند که متشکل از ۲ قاضی و هیأت منصفه است و برای دعاوی مرتبط به قتل نیز دادگاه با ۳ قاضی و هیأت منصفه ۸ نفره تشکیل می‌شود.

دیوان عالی کشور نیز فقط در مورد صحت احکام دادگاه‌های بخش و استان و عندال لزوم ابطال آنها رسیدگی و تصمیم‌گیری می‌کند و مرکب از ۵ قاضی است.

جایگاه دادستان

در دادگاه‌های منطقه‌ای به جای دادستان، شخصی غیرحقوقی ولی تحت نظارت دادستانی حضور دارد. در دادگاه‌های ایالتی، دادستان انجام وظیفه می‌کند و در دیوان عالی کشور، دادستان کل انجام وظیفه می‌نماید. کار دادستان کل این است که در تمام محاکمات دیوان عالی کشور شرکت کند. دادستان کل، چنانچه متوجه رأی برخلاف قانون و به ضرر متهم شود، به منظور رعایت حقوق بشر می تواند کل دادرسی را باطل اعلام کند.

دادستان می تواند در تمام مراحل بویژه در زمینه نقض قانون مداخله کند. اگر دادستان نسبت به مدارک موجود در پرونده و… شک کند، می تواند اعمال‌نظر نماید و تصمیم‌گیری نیز به عهده دیوان عالی کشور است. اثر همکاری دادستان کل کشور و دیوان عالی کشور این است که قانون به طور صحیح اجرا می‌شود. در سال ۶۰۰ الی ۸۰۰ درخواست تجدیدنظر به دیوان می‌آید که یا از طرف متهم و وکیل او و یا از طرف دادستان است. دیوان عالی کشور ۵۷ قاضی دارد که ۷ نفر آنها زن هستند و ۲ نفرشان در قلمرو جزایی فعالیت دارند. ۶۰ درصد قضات اتریش زن هستند و از ۷۶ درصد قضات اتریش زن هستند و از ۷۶ قاضی دادگاه ایالتی نیز ۲۵ نفر زن می‌باشند. دیوان عالی کشور دارای ۱۶ شعبه است که ۵ شعبه به امور جزایی و ۱۱ شعبه به امور مدنی رسیدگی می کند. در کل اتریش یک هزار و ۷۰۰ قاضی و ۳۰۰ دادستان وجود دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.