برای طلاق توافقی چه کنیم

بنام حضرت دوست
در این مقاله سعی داریم تا مراحل و نحوه اقدام جهت طلاق توافقی را توضیح دهیم :
جهت طلاق توافقی لازمست ابتدا زوجین به دفتر خدمات الکترونیک قضایی که لیست آنها در سایت adliran.ir موجود است مراجعه نمایند و سپس اقدام به تقدیم دادخواست طلاق توافقی بشرح ذیل نمایند .
لازم به ذکر است که زوجین حتما باید باهم مراجعه نمایند و کلیه مدارک مربوطه شامل عقدنامه شناسنامه و کارت ملی را با خود همراه ببرند . ضمنا” زوجین حتما” باید در خصوص کلیه مسائل مالی و شرایط جدایی بایکدیگر توافق کرده باشند و بهیچ عنوان در دادگاه یا دفتر خدمات قضایی مجالی برای توافقات اینچنینی وجود ندارد .
نمونه دادخواست
بسمه تعالی
ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده :احتراما”معروض می دارد : اینجانبان در تاریخ بموجب عقدنامه شماره دفتر تهران عقددایم نموده وحاصل این ازدواج تعداد ….. فرزند دختر/پسر بنام . …..ساله میباشد .باعنایت به تشدید اختلافات فیمابین امکان ادامه زندگی مشترک اینجانبان ممکن نبوده لذا صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق توافقی با شرایط ذیل مورد استدعاست.
۱-زوجه در قبال طلاق خلع یک سکه/….(بسته به توافق ) تمام بهار رابه زوج بذل و زوج قبول بذل نمودو الباقی مهریه بمیزان سکه طلا و …. بر ذمه زوج باقی است
۲-جهیزیه تحویل زوجه میباشد . /زوجه نسبت به جهیزیه ادعایی ندارد.
۳-زوجه نسبت به نفقه معوقه وجاری و نفقه ایام عده ادعایی ندارد .
۴-مبلغ ….ریال بعنوان اجرت المثل توسط زوج به زوجه پرداخت گردید وزوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی ادعایی ندارد . / زوجه نسبت به اجرت المثل ادعایی ندارد.
۵-حضانت فرزند مشترک کلا ” بعهده مادر /بعهده پدر ( طبق شرایط توافق ) میباشد
۶-نفقه فرزند مشترک بعهده زوج میباشد .
۷- زوجه باردار میباشد/ نمیباشد .
اززحمات آن عالیمقام و همکاران محترم کمال تشکر و امتنان را دارم . باتقدیم احترام

معمولا چندروز پس از تقدیم دادخواست به دفتر خدمات الکترونیک قضایی که مستلزم ثبت ثنا در سیستم قوه قضاییه میباشد پیامکی حاوی دادگاه مربوطه و شعبه برای طرفین ارسال میگردد . پس از آن طرفین باید همراه با مدارک به شعبه مربوطه مراجعه نموده و در انجا ابتدا صورتجلسه ای توسط دفتر دادگاه مربوطه تنظیم و زوجین به واحد مشاوره ارجاع میشوند.
پس از ارجاع طرفین به واحد مشاوره که ممکنست یک یا چند جلسه بطول انجامد شعبه مربوطه درصورت عدم حصول سازش طرفین گواهی عدم امکان سازش(حکم طلاق توافقی ) صادر مینماید. پس از آن طرفین به دفتر طلاق مراجعه می نمایند و پس از ارجاع به آزمایش بارداری واخذ جواب آن دفتر طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام می نماید .
لازم به توضیح است که در مواردی که زوجه از طرف زوج وکالت دارد بدون تفویض وکالت به وکیل دادگستری نمی تواند نسبت به اخذ گواهی عدم امکان سازش و طلاق توافقی اقدام نماید و لازم است که حتما” وکالت خود از جانب زوج را به وکیل دادگستری تفویض نماید .
در مواردی که هر دو طرف آماده طلاق توافقی و پیگیری امور هستند گرفتن وکیل برای آنان ضرورتی ندارد . لیکن بدیهی است که در صورت مراجعه به وکیل معمولا” سریعتر به نتیجه میرسند .
زمان صدور حکم ( طلاق توافقی – گواهی عدم امکان سازش ) معمولا حدود دو هفته زمان میبرد.
در خصوص فرزندان دختر بالای ۹ سال و پسر بالای ۱۵ سال دادگاه بهیچ عنوان نسبت به حضانت تعیین تکلیف نمی نماید .زیرا آنان خارج از سن حضانت هستند و خود تصمیم میگیرند که با کدام یک از والدین خود زندگی کنند.
در صورت نیاز به وکیل دادگستری وکلای گروه حقوقی طرح نو آماده ارائه خدمات می باشند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.