اصول قراردادهای تجاری بین المللی

مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی ، مؤسسه ای مستقل بین دولتی مستقر در رم است. هدف مؤسسه مذکور مطالعه در نیازها و شیوه‌های مدرن کردن، هماهنگ‌سازی  در حقوق خصوصی  به ویژه حقوق بازرگانی ، اعم از، بین دولت‌ها و گروهی از دولت‌ها است، به نحوی که بتواند اسناد، اصول و قواعد متحدالشکل حقوقی را برای مقاصد فوق، تنظیم کند  ایران نیز در سال ۱۳۴۳ به واسطهٔ «قانون الحاق دولت ایران به مؤسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی»، به این مؤسسه ملحق شده‌است. دو قانون متحدالشکل برای بیع کالا  و قانون متحدالشکل برای تشکیل بیع کالا از نمونه کارهای این مؤسّسه است که در لاهه تصویب گردید. در تدوین کنوانسیون سازمان ملل متحد برای قراردادهای فروش بین‌المللی کالا از این دو قانون، به عنوان منبع استفاده گردید و تغییرات زیادی در آن انجام  شد. از این دو قانون به عنوان کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه  نیز یاد می‌شود. این مؤسسه در کنار کمیسیون حقوق تجارت  سازمان ملل متحد ( کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های فراوانی در مورد قراردادهای حمل و نقل مسافر و کالا، نمایندگی در بیع کالا، تأمین مالی از طریق لیزینگ، کارگزاری وصول و انتقال مطالبات، کالاهای فرهنگی مسروقه و صادراتی غیرقانونی، منافع در تجهیزات و کالاهای غیرمنقول، و پروتکل‌های مربوط به تجهیزات هواپیما، وسایل نقلیّهٔ ریلی و تجهیزات آن، و دارایی‌های فضایی و از همهٔ این‌ها مهم‌تر، اصول قراردادهای بازرگانی بین‌المللی را تهیه و تدوین کرده‌است که متن کامل آن در زیر آمده است . جهت دانلود کتاب اصول قراردادهای بازرگانی بین المللی بر روی لینک زیر کلیک نمایید. اصول قراردادهای تجاری بین المللی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.