نوشته‌ها

ارکان مشارکت در جرم

/
ارکان شرکت در جرم رکن قانونی همکاری و مشارکت فی‌ نفسه جرم نیست م…

جرم ارتشاء

/
خلاصه: جرم ارتشاء از جرایمی است که واجد جنبه عمومی بوده و غیر…