نوشته‌ها

انواع تخلفات قضات و مجازات آنها و طرق شکایت علیه قضات متخلف

/
با توجه به سوالاتی که اغلب در خصوص نحوه شکایت از قضات دادگستر…