بخش نامه شماره ۴۸۵۲/ ۸۶/ ۱ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه

۹۹۹,۰۰۰ ریال

پیرو بخش نامه شماره 10986 / 84/ 1 – 28/ 8/ 1384 مبنی بر ممنوعیت پذیرش مسئولیت و اشتغال در مشاغل دیگر توسط قضات، ضمن تأکید بر مفاد بخش نامه موصوف و نظر به ضرورت صیانت از شأن قضا و منزلت مدیران قوه قضاییه و به منظور جلوگیری از آسیب پذیری قضات و مدیران شاغل و تأثیر بخشی به عمل کرد دستگاه قضایی، لذا ضروری است نسبت به رعایت موارد ذیل اهتمام جدی معمول شود:…

توضیحات

بخشنامه شماره۱/۸۶/۴۸۵۲ مورخ ۱۳۸۶

بخش نامه شماره ۴۸۵۲/ ۸۶/ ۱ مورخ ۲۸/ ۴/ ۱۳۸۶ رییس قوه قضاییه به کلیه کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی بخشنامه شماره۱/۸۶/۴۸۵۲ مورخ ۱۳۸۶
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.