نمونه قرارداد IPC -قراردادهای نفتی ایران

۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

توضیحات

شروط ضن عقد و شرایط مندرج در قراردادهای IPC

جهت دریافت نمونه قراردادهای IPC پس از خرید محصول با تلفن ۰۹۱۲۳۵۹۹۹۱۳ ویا ۰۲۱۲۲۳۶۱۸۲۲ تماس بگیرید .

توجه داشته باشید که ارسال بصورت فایل و دانلودی خواهد بود . ضمنا” فایل صرفا” شامل یک نمونه قرارداد IPCو شامل شروط ضمن عقد قرارداد میباشد.