نمونه قرارداد بای بک ( Buy Back)

۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ریال

بیع متقابل یا قرارداد Buy Back، عقدی نا معین بوده که دو طرف قرارداد، با رعایت شرایطی متعهد می شوند که یک طرف، تجهیزات و سرمایه را برای پروژه ای فراهم آورد و طرف دیگر، از محل تولید پروژه، به صورت نقدی یا با واگذاری بخشی از محصول تولیدی، بازپرداخت را انجام دهد.

در اینجا نمونه واقعی قرارداد بای بک در خصوص قرارداد تکمیل سرمایه‌گذاری بهره‌برداری و انتقال تاسیسات فاضلاب شهر اردکان در ازای تخصیص پساب فاضلاب تصفیه شده خروجی از تاسیسات برای دوره ۳۵ سال در قالب قرارداد بیع متقابل در قالب فایل پی دی اف به زبان فارسی  تقدیم می گردد

توضیحات

نمونه قرارداد بای بک

نمونه قرارداد بای بک ( Buy Back)

بیع متقابل یا قرارداد Buy Back، عقدی نا معین بوده که دو طرف قرارداد، با رعایت شرایطی متعهد می شوند که یک طرف، تجهیزات و سرمایه را برای پروژه ای فراهم آورد و طرف دیگر، از محل تولید پروژه، به صورت نقدی یا با واگذاری بخشی از محصول تولیدی، بازپرداخت را انجام دهد.

در اینجا نمونه واقعی قرارداد بای بک در خصوص قرارداد تکمیل سرمایه‌گذاری بهره‌برداری و انتقال تاسیسات فاضلاب شهر اردکان در ازای تخصیص پساب فاضلاب تصفیه شده خروجی از تاسیسات برای دوره ۳۵ سال در قالب قرارداد بیع متقابل در قالب فایل پی دی اف به زبان فارسی در ۴۵ صفحه شامل اصل قرارداد وضمایم   تقدیم می گردد

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی نمونه قرارداد بای بک

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.