قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده ( اصلاحی 25 / 4 / 1374 )

به منظور بهره برداری ، توسعه و نگاهداری پایانه های عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهى وسائل نقلیه سنگین باربری مستحدثه موجود و نیز احداث ، بهره برداری ، توسعه و نگهداری پایانه های عمومی و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی مورد نیاز در کلیه نقاط کشور که به تشخیص وزارت راه و ترابری ایجاد آن ها جهت…

توضیحات

قانون تأسیس‌شرکت سهامی‌خاص پایانههای عمومی

قانون تأسیس شرکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسائل نقلیه باربری مصوب  ۲۸ / ۱۰ / ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی قانون تأسیس‌شرکت سهامی‌خاص پایانههای عمومی

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی قانون تأسیس‌شرکت سهامی‌خاص پایانههای عمومی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.