قانون انحلال صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۱۲ / ۸ / ۱۳۶۲

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده واحده

به موجب این قانون صندوق مشترک شهرداری ها منحل و به مجمع عمومی صندوق فوق اختیار داده می شود که نسبت به تعیین اعضاء هيئت تصفيه اقدام نماید ، هیئت تصفیه بر طبق مقررات قانون تجارت و این قانون نسبت به امر تصفیه اقدام خواهد نمود.

توضیحات

قانون انحلال صندوق مشترک

قانون انحلال صندوق مشترک شهرداری ها مصوب ۱۲ / ۸ / ۱۳۶۲

تبصره ۲- باقی مانده وام های تصویبی و پرداخت نشده صندوق مشترک شهرداری ها از تاریخ انحلال غیر قابل پرداخت می باشد.

قانون انحلال صندوق مشترک

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی

هدف و اعتبار طرح نو به ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، سایر زمنیه‌های حقوقی به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما کاربر گرامی
هدف و اعتبار طرح نو به ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، سایر زمنیه‌های حقوقی به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی کیفری، اقدام فرمایید.