قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت

۹۹۹,۰۰۰ ریال

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجراء اصل یک صد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت که با عنوان طرح تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 25 / 1 / 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت (کلان شهرها) به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده…

توضیحات

قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها ، کلان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت