سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

۹۹۹,۰۰۰ ریال

شماره ۱۲۲۶۷       ۴/۶/۱۳۹۶

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

به پیوست تصویر شماره 96 / 8405 / د ش مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص « سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری…

توضیحات

سیاستها ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

سیاستها ارتقاء مشارکت خیرین

و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری

شماره ۱۲۲۶۷       ۴/۶/۱۳۹۶

جناب آقای جاسبی

مدیر عامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
به پیوست تصویر شماره ۹۶ / ۸۴۰۵ / د ش مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۶ دبیر محترم شورای عالی انقلاب
فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی در خصوص « سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت
خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری جهت اقدام مقتضی ارسال می گردد . »
  معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری – عبدالعلی میرکوهی
سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری :  (مصوب جلسه ۸۸ مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی )
سازمان اوقاف و امور خیریه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 وزارت آموزش و پرورش
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ( دامت برکاته ) در دانشگاه ها
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی
شورای عالی حوزه های علمیه
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی
ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور
در راستای تحقق بند ۵-۷ سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری
(مد ظله العالی ) و اقدام ملی ۴ از راهبرد کلان ۱ و اقدام ملی ۷ از راهبرد کلان ۶ نقشه جامع
علمی کشور ، و به استناد بندهای « ب و ج » از بخش اول فصل پنجم نقشه جامع علمی کشور و

بر اساس بند ۴ از ماده سوم آیین نامه ستاد مربوطه ، مصوبه سیاست ها و ضوابط ارتقاء مشارکت

خیرین و واقفین در پیشرفت حوزه علم و فناوری که در جلسات ۸۶ ، ۸۷ و ۸۸ شورای ستاد راهبری

اجرای نقشه جامع علمی کشور به تصویب رسیده است ، جهت اجرا ابلاغ می شود .