دستور العمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و سامان دهی حمل و نقل درون شهری ، موضوع جزء (۱) بند «ب» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۸۵

۹۹۹,۰۰۰ ریال

ماده ۱-
در این آیین نامه ، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند :
الف- شورای عالی : شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
ب – سازمان : سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
ج – همتا : شورای هماهنگی ترافیک استان

توضیحات

دستورالعمل اجرایی سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی

دستور العمل اجرایی اصلاح ساختار سامانه های حمل و نقل عمومی و سامان دهی حمل و نقل درون شهری ، موضوع جزء (۱) بند «ب» تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۱ / ۶ / ۱۳۸۵

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دستورالعمل اجرایی سامانه‌های حمل‌ونقل عمومی

هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.