نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – لزوم قرار معاینه محل تا در قرار معاینه محلی: اولاً موضوع اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک که محل اختلاف است روشن شود. ثانیاً اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقاً شده است یا سلب انتفاع به نحو مقید

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – لزوم قرار معاینه محل تا در قرار معاینه محلی: اولاً موضوع اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک که محل اختلاف است روشن شود. ثانیاً اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقاً شده است یا سلب انتفاع به نحو مقید

توضیحات

دادنامه لزوم قرارمعاینه محل

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – لزوم قرار معاینه محل تا در قرار معاینه محلی: اولاً موضوع اختلاف در امر اعمال تملک دولت نسبت به کل ملک و یا جزء ملک که محل اختلاف است روشن شود. ثانیاً اختلاف دیگر پیرامون سلب انتفاع و اعمال حریم است منظور از اعمال حریم آیا موجب سلب انتفاع مطلقاً شده است یا سلب انتفاع به نحو مقید

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه لزوم قرارمعاینه محل

هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
هدف و اعتبار گروه حقوقی طرح نو ارائه خدمات حقوقی صادقانه، واقع بینانه بر مبنای قانون می‌باشد و از دادن هرگونه وعده‌های واهی اجتناب می‌کند.
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری و مطالبات و سایر زمینه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.