نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه عدم حضور در دفترخانه اماره ای است بر تحقق اقاله و مطالبه وجه چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک آمارهای بر تحقق انحلال عقد می¬باشد.

۹۹۹,۰۰۰ ریال

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه عدم حضور در دفترخانه اماره ای است بر تحقق اقاله و مطالبه وجه چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک آمارهای بر تحقق انحلال عقد می¬باشد

توضیحات

دادنامه دفاعیات خوانده برعدمحضور

نمونه دادنامه حقوقی در خصوص اَمارات قضایی – دفاعیات خوانده مبنی بر اینکه عدم حضور در دفترخانه اماره ای است بر تحقق اقاله و مطالبه وجه چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک آمارهای بر تحقق انحلال عقد می¬باشد.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی دادنامه دفاعیات خوانده برعدمحضور

خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.

این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی و امور بانکی و امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.

زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی  میباشد.

اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.

شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.

ضمن عرض سلام و خیر مقدم به شما دوست گرامی
خدمات طرح نو به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی و … سایر زمنیه‌های حقوقی ، مشاوره حقوقی قبول وکالت دعاوی حقوقی، کیفری، و … می‌باشند.
این خدمات به طور خلاصه در زمینه‎‌های امور ملکی، امور بانکی، امور تجاری، مطالبات، و سایر زمنیه‌های حقوقی میباشد.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی و  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.
زمینه انجام خدمات مزبور اعم از شهرداری، مالیاتی و مهاجرتی و  میباشد.
اینگونه خدمات در قالب تنظیم دادخواست، لایحه و قراردادها در اختیار شما عزیزان قرار می گیرد.
شما می توانید به صورت سفارشی، مشاوره حقوقی (تلفنی، حضوری و آنلاین) قبول وکالت دعاوی حقوقی و کیفری، اقدام فرمایید.